Державна підтримка для здобуття освіти

Printer Friendly, PDF & Email

В Україні відзначатиметься 10 грудня Міжнародний день прав людини. Одним із базових людських прав у сучасному інформаційному суспільстві є право на освіту. Постановою КМУ від 23.11.2016 р. № 975 «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» затверджено Порядок та умови надання такої державної цільової підтримки (далі — Порядок та умови). Отож, детальніше обговоримо цю тему.

Ці Порядок та умови визначають механізм надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, які навчаються у державних або комунальних професійно-технічних, вищих навчальних закладах. Уряд доручив Центральним органам виконавчої влади, обласним державним адміністраціям, до сфери управління яких належать вищі або професійно-технічні навчальні заклади, забезпечити виконання цієї постанови відповідними навчальними закладами, що належать до сфери їх управління, за рахунок та в межах відповідних видатків, передбачених на ці цілі у затверджених кошторисах навчальних закладів.

Цільова державна підтримка передбачена наступним 5-ти категоріям:

1) особам, визнаним учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, ― до закінчення навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років;

2) дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

До 3-ї (по порядку) найчисельнішої групи із 5-ти категорій віднесено дітей із таких сімей:

— осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

— осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення АТО (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення;

— осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

— осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення;

— військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення АТО та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення АТО безпосередньо в районах та у період її проведення;

— осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності.

Також держпідтримка передбачена (пп.4, пп.5) дітям, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції; дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи.

Ці Порядок та умови поширюються також на громадян, які були віднесені до категорій, зазначених у підпунктах 2-5 цього пункту, до закінчення такими громадянами професійно-технічних, вищих навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років.

Умови державної підтримки: спочатку повернути, щоби потім отримати…

Скажімо, особа належить до однієї з 5-ти вище зазначених у пункті 1 категорій громадян, та навчалася за державним (регіональним) замовленням у державному (комунальному) вищому навчальному закладі і не завершила навчання за певним рівнем вищої освіти. При цьому людина бажає повторно здобути вищу освіту в державному (комунальному) ВНЗ за тим самим рівнем вищої освіти за державним (регіональним) замовленням, має право на отримання пільг та гарантій, визначених Постановою КМУ № 975. Це можливо, але за умови відшкодування коштів державного або місцевих бюджетів відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабміну від 26.08.2015 р. № 658.

Інший випадок. Особа, яка здобула вищу освіту за державним (регіональним) замовленням у державному (комунальному) ВНЗ на умовах, визначених Постановою КМУ № 975, і за станом здоров’я втратила можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, має право на повторне навчання у державному (комунальному) ВНЗ на умовах державної цільової підтримки.

Якщо за результатами вступних випробувань відповідно до законодавства є підстави зарахувати особу для повторного здобуття вищої освіти за певним ступенем за державним або регіональним замовленням керівник відповідного ВНЗ видає наказ про її зарахування до числа здобувачів вищої освіти та встановлює строк відшкодування такою особою коштів не пізніше 10 робочих днів з дня початку відповідного навчального року.

Керівник ВНЗ, до якого особу зараховано для повторного здобуття вищої освіти за державним або регіональним замовленням, може самостійно реструктуризувати відшкодування коштів та встановити строк їх відшкодування протягом поточного навчального року за вмотивованою заявою особи з урахуванням її матеріального стану. При цьому перший платіж повинен становити не менше 50 % загального розміру коштів, що підлягають відшкодуванню. (п.3, п.7 постанови КМУ № 658.)

Види держпідтримки

Цільова держпідтримка (п.3 постанови КМУ № 975) надається у таких видах:

1) повної оплати навчання за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів у разі зарахування вступників на навчання за державним (регіональним) замовленням на відповідний рік;

2) часткової оплати навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів шляхом надання особам, зарахованим на навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої та професійно-технічної освіти;

3) соціальної стипендії (у розмірі та порядку її призначення і виплати, встановлених Кабінетом Міністрів України)

— для осіб, які навчаються за державним або регіональним замовленням за денною формою;

4) безоплатного забезпечення підручниками — за рахунок бібліотечного фонду відповідного навчального закладу;

5) безоплатного доступу до Інтернету, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;

6) безоплатного проживання в учнівських та студентських гуртожитках або проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою — для осіб, які навчаються за денною формою.

(Докладно описані соціальні групи, яким надається держпідтримка, та перелік підтверджуючих це право документів у п.4, п.7 постанови № 975)

Леонид Гапеев, юрист.