Право пацієнта на побачення: медзакладу яке є «бачення»?

Printer Friendly, PDF & Email

Пацієнти, які перебувають на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії в будь-якому медичному закладі України, окрім суто «медичних» прав та зобов’язань ще мають цілком зрозуміле право на відвідування. Яким чином право пацієнта на побачення втілиться у «баченні» медзакладу? Як допускати родичів чи священників до відвідування для спілкування чи гріхів сповідування? Які правові норми є базовими з точки зору Закону та які нововведення мають допомогти пацієнтам і лікарям? Про це та інше обговоримо більш докладно.

Стаття 64 «Основ законодавства України про охорону здоров’я» визначає пільги, що надаються матерям в разі хвороби дітей. При неможливості госпіталізації або відсутності показань до стаціонарного лікування хворої дитини мати або інший член сім’ї, який доглядає дитину, може звільнятися від роботи з виплатою допомоги з фондів соціального страхування у встановленому порядку. При стаціонарному лікуванні дітей віком до шести років, а також тяжкохворих дітей старшого віку, які потребують за висновком лікарів материнського догляду, матері або іншим членам сім’ї надається можливість перебувати з дитиною в закладі охорони здоров’я із забезпеченням безплатного харчування і умов для проживання та виплатою допомоги по соціальному страхуванню у встановленому порядку.

Яким чином можна відвідати матерів із дітьми у палатах інтенсивної терапії?

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15.06.2016 № 592, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.06.2016 р. за № 883/29013 затверджено «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії» (далі — Порядок). Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій доручено забезпечити виконання цього наказу.

Права фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров’я визначено статтею 287-ю Цивільного Кодексу. Кожен, хто перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров’я, має право на допуск до інших медичних працівників, членів сім’ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса та адвоката. Також людина, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у медичному закладі, має право на допуск до неї священнослужителя для відправлення богослужіння та релігійного обряду.

Сприяти в допуску до пацієнтів —обов’язок медзакладу

Одразу зауважимо, що певні права стосуються не лише самих пацієнтів, а й усіх тих, хто може мати з ними спілкування. Адже у ст.6 «Основ законодавства України про охорону здоров’я» визначено таке. Кожний громадянин України має право на охорону здоров’я, що (серед іншого) передбачає: право пацієнта, який перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров’я, на допуск до нього інших медичних працівників, членів сім’ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса та адвоката, а також священнослужителя для відправлення богослужіння та релігійного обряду. Ця норма із ст.6 Основ знайшла своє безпосереднє практичне втілення у п.1 Порядку. Про що тут йдеться? Як має бути виражена норма про відкритість і доступність інформації для потенційних відвідувачів?

Цей Порядок встановлює правила допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділеннях інтенсивної терапії (далі — ВІТ) усіх закладів охорони здоров’я будь-якої форми власності та організаційно-правової форми.

Правила допуску до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у ВІТ, повинні бути у вільному доступі для усіх осіб, які відвідують пацієнтів у ВІТ закладів охорони здоров’я будь-якої форми власності та організаційно-правової форми.

Дія цього Порядку поширюється на усі відділення, блоки, палати інтенсивної терапії усіх закладів охорони здоров’я будь-якої форми власності та організаційно-правової форми.

Помітно, що Порядком детально врегульовано ті правові норми, які містяться в законі та потребують більшої деталізації. Є нюанси, що стосуються допуску до дітей та дорослих пацієнтів. Так, заклад охорони здоров’я зобов’язаний: забезпечити пацієнтам, які перебувають на лікуванні у ВІТ, право на допуск до них відвідувачів 24 години на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними цим Порядком; інформувати пацієнтів і відвідувачів про правила відвідування пацієнтів, встановлені цим Порядком, а також про інші вимоги, дотримання яких є необхідним для забезпечення безпеки та інтересів пацієнтів. (п.2 Порядку)

За яких умов допускаються відвідувачі до пацієнта-дитини?

Особи, що не є батьками пацієнта-дитини, мають право на допуск до такого пацієнта за умови наявності усної згоди одного з батьків пацієнта-дитини або законних представників. (п.3 Порядку)

Чи існують обмеження в часі та стосовно кількості осіб для відвідувачів?

Одному з відвідувачів дозволяється перебувати біля ліжка пацієнта у ВІТ без часових обмежень. В палаті ВІТ біля одного пацієнта одночасно можуть знаходитися не більше двох відвідувачів. У виключних випадках за рішенням лікуючого або чергового лікаря до ВІТ може бути допущена більша кількість відвідувачів. (п.4, п.5 Порядку)

Відвідувачам на замітку

Окрім прав, існують певні обов’язки для відвідувачів. На них варто звернути увагу.

Відвідувачі повинні ставитися з повагою до приватності та спокою пацієнта, у тому числі інших пацієнтів, які знаходяться в палаті ВІТ. Їм не дозволяється заходити в інші палати або втручатися в питання, пов’язані зі станом здоров’я пацієнтів. Відвідувачі також не повинні перешкоджати виконанню медичними працівниками своїх професійних обов’язків та зобов’язані виконувати вимоги внутрішнього розпорядку ВІТ.

Відвідувачі зобов’язані дотримуватися вимог санітарно-протиепідемічного режиму, визначеного адміністрацією закладу охорони здоров’я, з урахуванням санітарно-епідемічної ситуації. Відвідувачі зобов’язані утримуватись від відвідування пацієнта, якщо у них спостерігаються прояви інфекційних захворювань або вони нещодавно мали контакт з носієм інфекційного захворювання, який може створити загрозу для здоров’я пацієнтів ВІТ. (п.6 — п.8 Порядку)

У разі наявності сумнівів до відвідування пацієнта слід проконсультуватися з лікарем щодо конкретних обставин та ризиків. Відвідувачі не допускаються до ВІТ у випадку гострих проявів інфекційних захворювань, у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, про що медичними працівниками робиться відповідний запис в медичній документації в установленому законодавством порядку.

Які можливі тимчасові обмеження для відвідувачів? Які існують для них заборони?

При необхідності проведення у палаті невідкладних дій медичного характеру медичні працівники можуть попросити відвідувачів тимчасово залишити палату ВІТ. Така вимога медичного працівника є обов’язковою до виконання. Після завершення відповідних дій відвідувачів повідомляють про можливість повернення в палату.

Відвідувачам категорично заборонено втручатися в роботу обладнання ВІТ, будь-яким іншим чином перешкоджати процесу лікування.

У випадку порушення відвідувачем вимог, встановлених цим Порядком, допуск такої особи до пацієнта може бути обмежений за рішенням лікуючого або чергового лікаря до моменту усунення відвідувачем порушень, що призвели до такого обмеження. Медичні працівники не повинні зловживати зазначеним правом та мають забезпечити, щоб рішення про обмеження були адекватними та пропорційними наявним ризикам.

При цьому п.13 Порядку визначено, що заклад охорони здоров’я забезпечує максимально сприятливі умови для відвідувачів з метою надання ними підтримки пацієнтам.

Куди можна звернутися?

На практиці можливі різні несподівані ситуації. У разі виникнення проблеми для подальшого її вирішення можна звернутися до керівника медичного закладу. А вже після цього (якщо конфліктну ситуацію врегулювати не вдалося) варто звернутися письмово до Костянтинівської міської ради.

А на рівні області діє департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації. Саме ця інстанція має забезпечити виконання профільного Наказу МОЗ, що стосується відвідування пацієнтів відділень, палат інтенсивної терапії.

Леонид Гапеев, юрист.