Про соціально-медичні гарантії для учасників АТО

Printer Friendly, PDF & Email

Серед діючих державних гарантій для учасників АТО звернімо увагу на соціально-медичні. Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям тепер мають призначати із певними особливостями.

Законом від 14 липня 2016 року № 1462-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» щодо соціального захисту членів сімей учасників антитерористичної операції» передбачено соціальні гарантії саме для членів сімей учасників АТО. До сукупного доходу сім’ї не враховується грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, на час її проведення. Для оформлення державної соціальної допомоги до заяви (серед іншого) слід додати довідку встановленої форми про безпосередню участь особи в антитерористичній операції.

Про санаторно-курортне лікування

Це питання потребує окремої уваги серед інших. «Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням» затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 200. Окремий розділ Порядку присвячено організації забезпечення санаторно-курортним лікуванням.

Для одержання путівки особи повинні перебувати на обліку в органах соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання, а такі, що переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції, — за фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції.

Для взяття на облік особа чи її законний представник подає заяву, медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о, копію посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни, копію військового квитка (за наявності) та копію документа, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.

Грошова компенсація за проїзд до реабілітаційних установ

Права учасників АТО не обмежуються лише отриманням путівки. Постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 528 затверджено «Порядок виплати грошової компенсації вартості проїзду учасників антитерористичної операції до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад».Цей Порядок визначає механізм відшкодування учасникам АТО витрат на оплату проїзду до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад. Відшкодування витрат на оплату проїзду проводиться за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на заходи із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції.

Дія цього Порядку поширюється на учасників АТО з числа осіб, яким установлено один з таких статусів: учасник бойових дій — відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; інвалід війни — відповідно до пунктів 1, 11-14 частини другої статті 7 Закону; учасник війни — відповідно до пункту 13 статті 9 Закону.

Дія цього Порядку поширюється також на осіб, які супроводжують інваліда війни I групи.

Грошова компенсація вартості проїзду учасників АТО до реабілітаційних установ та назад виплачується структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад.

Ця грошова компенсація надається у разі користування таким міжміським транспортом: залізничним — у розмірі фактичних витрат, підтверджених проїзними документами, але не більше вартості проїзду в плацкартному/купейному вагоні швидкого поїзда та вагоні другого класу швидкісного поїзда; автомобільним загального користування (крім таксі) — у розмірі фактичних витрат, підтверджених проїзними документами.Витрати на проїзд транспортом міського та приміського сполучення відшкодуванню не підлягають. Для отримання цієї компенсації слід поквапитися. Адже вона призначається в разі, коли звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 90 календарних днів із зазначеної в проїзному документі дати закінчення поїздки.

Необхідні документи

Для відшкодування вартості проїзду до реабілітаційних установ та назад учасники антитерористичної операції подають до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування) такі документи:

1) заяву про надання грошової компенсації із зазначенням рахунку, відкритого в банківській установі, та адреси для надіслання органом соціального захисту населення повідомлення про прийняте рішення (електронною поштою або на паперовому носії);

2) копію паспорта або іншого документа, що засвідчує особу заявника та місце його проживання;

3) заповнений реабілітаційною установою відривний корінець направлення на психологічну реабілітацію із зазначенням строків перебування в реабілітаційній установі;

4) оригінали проїзних документів, що підтверджують витрати на оплату проїзду (на проїзному документі повинні бути зазначені дата проїзду та його вартість).

Рішення про відшкодування учасникам АТО вартості проїзду до реабілітаційних установ та назад приймається органом соціального захисту населення протягом 10 робочих днів з дати надходження документів.

Куди звернутися із проблемами та запитаннями?

У разі виникнення питань та для вирішення проблем учасники АТО та члени їх сімей можуть звертатися за консультаціями до громадських правозахисних організацій (для отримання безкоштовних правових консультацій). Також до місцевої ради, обласної державної адміністрації; підрозділів соціального захисту населення. Також можна звернутися до профільного відомства — Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Окремо законодавством передбачена можливість кожної людини звернутися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Саме Омбудсман здійснює парламентський контроль за дотриманням прав людини. Йдеться про випадки, коли порушили ваше право будь-які державні органи. Це треба встигнути зробити протягом одного року з дати порушення ваших прав.

Законом «Про звернення громадян» (ст.18) також (серед іншого) передбачено можливість бути особисто присутнім під час розгляду вашого питання. Зрозуміло, що кожна ситуація конкретної людини має свої нюанси.

Якщо ви вирішили, що ваша особиста присутність у чиновників під час розгляду звернення потрібна, тоді повідомте про це. Краще завчасно й письмово. Наприклад, громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до органів державної влади, місцевого самоврядування, їх посадових осіб, має право: особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви; знайомитися з матеріалами перевірки; висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду звернення; подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає звернення; бути присутнім при розгляді заяви чи скарги.

Ленид Гапеев, юрист.