Прості секрети економії — працюючим батькам

Printer Friendly, PDF & Email

В умовах суцільної дорожнечі сучасного життя настав час подумати про дієві способи економії. Один із них — скористатися податковою соціальною пільгою. Цього разу розкриємо деякі секрети економії для тих працівників, які мають 2-х і більше дітей віком до 18 років.

Зверніть увагу на «Конвенцію про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов’язками № 156». Серед 34 країн, які ратифікували цю Конвенцію Міжнародної організації праці у різні роки (Японія, Франція, Фінляндія, Словенія, Словакія, Російська Федерація, Австралія, Ісландія, Іспанія, Аргентина та інші) є Україна. Наша держава визнала міжнародні зобов’язання частиною вітчизняного законодавства, тобто ратифікувала Конвенцію № 156 Законом від 22.10.1999 № 1196-XIV.

Які норми стосуються сімейних працівників? Ця Конвенція поширюється на трудящих чоловіків і жінок, які мають сімейні обов’язки щодо дітей, які перебувають на їхньому утриманні. Для встановлення дійсної рівності ставлення і можливостей для працюючих чоловіків і жінок державою мають вживатися всі заходи, для того щоб ці особи могли здійснювати своє право на вільний вибір роботи; а також щоб брались до уваги їхні потреби щодо умов зайнятості й соціального забезпечення. Норми Конвенції МОП № 156 знайшли своє практичне втілення у можливості заощадження сімейного бюджету працюючих батьків 2-х та більше дітей у віці до 18 років. Йдеться про податкову пільгу. Що вона являє собою та як нею скористатися? Про це й поговоримо докладніше.

Зміст податкової пільги

Податкова соціальна пільга практично означає право кожного працюючого на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати. На підставі ст. 169 Податкового Кодексу України (далі ― ПКУ) платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу на суму податкової соціальної пільги.

Відповідно до п. 169.4.1. ПКУ податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

Із урахуванням ст.7 Закону «Про Державний бюджет України на 2018 рік» розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб з 1 січня 2018 року складає 1762 грн. (До речі, у 2017-му ця сума складала 1600 грн.) Нині, у 2018-му розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить 2 470 грн. (тобто прожитковий мінімум на працездатну особу у розмірі 1 762 грн. помножимо на 1,4 та округлимо до найближчих 10 гривень.) Порівняно із 2017-м, нині цей розмір теж дещо збільшився.

Суттєвий нюанс. Розмір податкової соціальної пільги протягом цього року не буде змінюватися, адже орієнтиром є розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб станом на 1 січня, що складає 1 762 грн. При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадку та у розмірі, передбачених підпунктом 169.1.2 та підпунктами «а» і «б» підпункту 169.1.3 пункту 169.1 цієї статті, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому цього підпункту, та відповідної кількості дітей.

Перерахунок податку та податкові соціальні пільги, а також їх перелік докладно описані у п.169.1 ПКУ та наступних підпунктах ст. 169 ПКУ. Ось основні.

Окрім будь-якого платника податку, який може оформити податкову пільгу (50 % від розміру прожиткового мінімуму), такі пільги у більшому відсотку (тобто 100 % суми пільги для «звичайних» платників) передбачені для одного з працюючих батьків, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, — у розрахунку на кожну таку дитину. Ще такі пільги стосуються платника податку, який є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником; утримує дитину-інваліда. На підставі п. 169.1.3. ПКУ податкова пільга надається цим категоріям працюючих осіб у розмірі, що дорівнює 150 % суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту — теж в аналогічному розрахунку на кожну дитину віком до 18 років.

Є поповнення в родині? Ваші дії

Окрім позитивно святкових моментів, пропоную зосередити увагу на секретах економії. Ваша родина поповнилася, і тепер ви є батьками 2-х чи більше дітей у віці до 18 років? Тоді настав час одному з працюючих батьків оформити податкову пільгу у розрахунку на кожну таку дитину (п.169.1.2 ПКУ). Для цього необхідно окрім заповненої заяви надати до бухгалтерії копії свідоцтв про народження кожної дитини. (Це передбачено п.2, п.5 «Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги», затвердженого Постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1227.)

Який граничний розмір заробітної плати дає право оформити податкову пільгу?

Граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків, у розрахунку на 2-х дітей не повинен перевищувати 4 940 грн. (тобто 2470 грн. х 2). До речі, у 2018-му гранично допустимий розмір доходу для застосування податкової пільги трошки збільшено. Для одного з працюючих батьків 3-х дітей граничний розмір зарплатні для оформлення пільги становить 7 410 грн. (2470 х 3). Для працюючих батьків 4-х та більше дітей, можна аналогічно 2470 грн. помножити на відповідну кількість дітей, щоб уточнити гранично допустимий розмір доходу для отримання пільги. Йдеться про розмір заробітної плати «до нарахування», а не остаточно «до виплати» (після здійснення бухгалтерією необхідних відрахувань).

Оскільки скористатися підвищеним кратно кількості дітей доходом при реалізації права на податкову соціальну пільгу може тільки один із батьків, фахівці Державної фіскальної служби України рекомендують у заяві про застосування цієї пільги зазначити, що чоловік (дружина) платника податку не отримує податкову соціальну пільгу у збільшеному розмірі кратно кількості дітей.

Пільга — в одному місці доходу

Для чіткого розуміння взаємин між людиною та державою одразу зауважу, що кожна працююча особа може скористатися своїм правом на отримання податкої соціальної пільги лише в одного роботодавця. Цей нюанс є актуальним для працівників-сумісників. Вони мають самостійно обрати, за яким саме місцем роботи цим скористатися.

У яких випадках не пізно оформити цю пільгу? Законодавством визначено надання податкової пільги з моменту звернення та надання необхідних документів. Тому у ваших інтересах зробити це якнайшвидше. Водночас не описується «перелік ситуацій», коли варто подати роботодавцю документи для її оформлення. Практично це може бути народження 2-ї, 3-ї дитини, переїзд до іншого місця проживання й оформлення на новій роботі тощо.

Коли не надається податкова пільга?

На підставі п.169.2.3 ПКУ податкова соціальна пільга не може бути застосована до доходів платника податку, інших ніж заробітна плата. Також не можна оформити цю пільгу якщо заробітну плату працівник протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету. Не передбачено застосування податкової соціальної пільги до доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

Як правильно оформити податкову пільгу: практичні поради

Скористатися податковою пільгою (пп.169.1.2. п.169.1 ст.169 ПКУ) із розрахунку наявної кількості дітей у віці до 18 років може будь-який із членів подружжя. Це може бути або працюючий батько, або працююча мати дитини.

Для практичного втілення права на податкову соціальну пільгу працюючий платник податку може подати заяву у довільній формі. В залежності від того, чи оформляєте таку податкову пільгу вперше, чи користувалися нею в попередньому році, у новому звітньому 2018-му для батьків 2-х та більше дітей у віці до 18 років варто зібрати й надати до бухгалтерії необхідні документи. А ще поцікавтеся, чи достатньо буде наявних документів, наданих раніше.

Нерідко бухгалтери наполегливо радять працівнику отримати з місця роботи другого із подружжя довідку в довільній формі. Про те, що він (вона) протягом 2018 року не отримує податкову соціальну пільгу із розрахунку на 2-х (або більше) дітей в розмірі передбаченому пп.169.1.2. ст.169 ПКУ. Практично, отримавши такий підтверджуючий документ бухгалтерія за вашим місцем роботи (служби), напевно вже без сумнівів оформить цю соціальну пільгу. Хоча у наданій автору письмовій відповіді взимку цього року Державна фіскальна служба України зазначає, що надання довідки з місця роботи другого з батьків про користування податковою соціальною пільгою діючим законодавством не передбачено.

Ще один суттєвий нюанс. Існують 2 види податкової пільги, вони описані у пп.169.1.1 та пп.169.1.2 ПКУ.

Тому кожен із працюючих батьків може оформити на себе окремий вид такої пільги. Скажімо, один із подружжя (з більшим розміром заробітної плати) може оформити пільгу у розмірі, що дорівнює 100 % суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту, — для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, — у розрахунку на кожну таку дитину (пп. 169.1.2 ПКУ). Тоді другий з батьків (з меншим розміром зарплатні) може оформити «звичайну» податкову пільгу у розмірі, що дорівнює 50 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, — для будь-якого платника податку (пп. 169.1.1 ПКУ).

А для тих працюючих батьків, хто нещодавно відчув радість поповнення дітей в родині та нині виховує 2-х чи більше дітей віком до 18 років, необхідно поквапитися. Адже податкова соціальна пільга із розрахунку на 2-х (або більше) дітей надається з моменту звернення із заявою та наданими копіями дитячих свідоцтв про народження. Отож, не забувайте про ці прості секрети економії сімейного бюджету.

Леонид Гапеев, юрист