Право дитини на працю захищено законом

Цілком реальним є право дитини легально працевлаштуватися з 15-ти років за згодою одного з батьків. Це можна зробити на канікулах або у вільний від навчання час. Аби підтримати важливу ініціативу молоді,  нам, дорослим, варто детальніше обговорити деякі нюанси, що гарантує отримання заробітку і не тільки.

З якого віку дозволено дітей приймати на роботу?

Відповідно до ст.188 Кодексу законів про працю України не допускається прийняття на роботу осіб молодше 16-ти років. За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу діти, які досягли 15-ти років. А ще для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними 14-річного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

Що передує прийняттю на роботу неповнолітніх? В якій формі роботодавцю треба оформити трудовий договір із працівником у віці до 18 років?

Відповідно до ст.191 КЗпП України усі особи молодше 18-ти років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов'язковому медичному оглядові. Із працівником, якому ще немає 18-ти років, трудовий договір укладається виключно в письмовій формі. (ст.24, ст. 187 КЗпП).

Трудові права неповнолітніх, або Вигідні умови для молодих?

Які є основні особливості дитячої праці?

Права неповнолітніх у трудових правовідносинах детально визначені у ст. 187 КЗпП. Особи, що не досягли 18-ти років, у трудових правах прирівнюються до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України. Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу осіб у віці до 18-ти років (ст.26 КЗпП).

Окрім обов’язкових медоглядів та наявної письмової згоди на працевлаштування одного з батьків, є певні переваги (більш вигідні умови) для роботи неповнолітніх осіб, порівняно із дорослими. Це стосується скороченої тривалості робочого часу і щорічної відпустки, оплати праці та норм виробітку і не тільки. Так, заробітна плата працівникам молодше 18-ти років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи. Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. (ст.194 КЗпП).

Особам віком до 18-ти років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день у зручний для них час. Щорічні відпустки цим працівникам повної тривалості у перший рік роботи надаються за їх заявою до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації. (ст.195 КЗпП, ст.6 Закону «Про відпустки»).

Скорочена тривалість робочого часу встановлюється для працівників віком від 16 до 18 років — 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) — 24 години на тиждень. Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої для осіб відповідного віку. (ст.51 КЗпП)

Забороняється застосування праці осіб молодше 18-ти років на важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Також забороняється залучати цих осіб до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми, та залучати таких працівників до нічних, надурочних робіт та працювати у вихідні дні. (ст.190, ст.192 КЗпП).

Є додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

Ще одна цікава норма стосується права дитини на працевлаштування. На підставі ч.1 ст.14 Закону «Про зайнятість населення» до категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, належать особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу. Для працевлаштування таких категорій осіб підприємствам, установам та організаціям з чисельністю понад 20 штатних працівників встановлюється квота у розмірі 5 відсотків середньооблікової чисельності штатних працюючих за попередній календарний рік. У разі відмови в прийомі на роботу молодих громадян у межах встановленої квоти з роботодавців стягується штраф у розмірі, встановленому частиною другою статті 53 Закону України «Про зайнятість населення». (Це також передбачено у ст.7 Закону «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»).

За рекомендаціями фахівців Держпарці, при прийнятті на роботу неповнолітніх до особової справи працівника слід долучити: копію свідоцтва про народження (замість паспорта); згоду одного з батьків або особи, що його замінює – якщо особі від 14 до 16 років; документ, який підтверджує, що особа у віці від 14 до 15 років буде виконувати роботу у вільний від навчання час.

Куди звертатися зі скаргою?

Які існують вимоги стосовно правильного оформлення звернення?

Відповідно до ст.5 Закону «Про звернення громадян» письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу особисто або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). У документі має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. Практично в електронному зверненні можна разом із датою залишити фото-копію чи скан-копію особистого підпису заявника. А ще варто написати «прошу надати відповідь на  поштову та електронну адреси».

Куди можна звернутися батькам, або особам, що їх замінюють, у разі необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу дитини 15 років, невиплати чи несвоєчасної виплати заробітної плати та в інших випадках порушень діючого законодавства?

Головне управління Держпраці Донецької області як профільний держорган безпосередньо розглядатиме ваше звернення (скаргу) та перевірятиме роботодавця, робитиме йому припис про усунення порушень трудового законодавства. Також серед суб’єктів, наділених відповідними повноваженнями для вирішення цих питань, є місцеві ради (органи місцевого самоврядування); місцеві державні адміністрації (Донецька обласна та районні (забезпечують дотримання прав громадян на відповідній території).

Якщо хочете досягти певного резонансу під час вирішення вашої проблеми, то можна подати звернення до Уповноваженого Президента України з прав дитини; депутатів місцевих рад та народних депутатів України (вони мають повноваження направити депутатські звернення до будь-яких інстанцій). Для економії часу варто скористатися можливостями направити електронне звернення до цих адресатів.

І, насамкінець, можна порадити нашим читачам, які користуються мережею Інтернет, зареєструватися в особистому кабінеті на сайті Урядового контактного центру, і направляти туди звернення.

Леонид Гапеев, юрист