МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ - 2018

КОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
 Р І Ш Е Н Н Я
Від 21.12.2017 № 6/81-1484
Про міський бюджет на 2018 рік

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI ( зі змінами), пункту 23 частини 1 статті 26, частини 1 статті 61, частин 1-3 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/ 97-ВР ( зі змінами), Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-V1(зі змінами), міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2018 рік:

1.1 Доходи міського бюджету у сумі 748029232 грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 735841500,00 грн., доходи спеціального фонду міського бюджету – 12187732,00 грн., у тому числі бюджету розвитку 3610000,00 грн. згідно з додатком 1 до цього рішення.

У 2018 році планується передача коштів із загального фонду у сумі 8277200,00 грн. до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету з метою здійснення видатків капітального характеру згідно з додатком 2 до цього рішення.

Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

1.2. Видатки міського бюджету у сумі 748029232,00 грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 727564300,00 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету – 20464932,00 грн., у тому числі бюджету розвитку 11887200,00 грн.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 65000,00 грн.

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення.

6. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів Фонду охорони навколишнього природного середовища згідно з додатком 6 до цього рішення.

7. Затвердити на 2018 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 40000,00 грн.

Витрати коштів резервного фонду здійснювати відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 (зі змінами ) і Порядку використання коштів резервного фонду міського бюджету, затвердженого рішенням міської ради від 24.09.2009 № 5/43-978.

8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

— оплата праці працівників бюджетних установ;

— нарахування на заробітну плату;

— придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів;

— забезпечення продуктами харчування;

— оплата комунальних послуг і енергоносіїв;

— трансферти населенню;

— трансферти місцевим бюджетам.

9. Врахувати у складі міського бюджету витрати за рахунок:

1) субвенцій з державного бюджету у сумі 492705400,00 грн на:

— виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку у сумі 121961700,00 грн. ;

— надання житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком,вивезення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 249361600,00 грн.;

— надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у сумі 810300,00 грн.;

— виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійсненням патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя у сумі 1552200,00 грн;

— освіту – 58744600,00 грн.;

— медицину – 60275000,00 грн.;

2) субвенцій з обласного бюджету;

3) субвенції з інших місцевих бюджетів у сумі 11359500,00 грн.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському фінансовому управлінню (Кукліс):

1) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики:

— на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

— на покриття тимчасових касових розривів, що виникають по загальному фонду та бюджету розвитку міського бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду, згідно з порядком, затвердженим чинним законодавством;

2) укладати договори з установами банків в межах поточного бюджетного періоду на конкурсній основі по розміщенню тимчасово вільних бюджетних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

3) отримувати місцеві внутрішні запозичення (за винятком випадків, передбачених  статтею 73 Бюджетного кодексу України), шляхом отримання кредитів (позик) від міжнародних фінансових організацій за дорученням міської ради.

11. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на:

— оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

— проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

Забезпечити упорядкування видатків, проведення яких планується проводити за рахунок коштів міського бюджету, з приведенням показників по мережі, штатам та контингенту установ та організацій у відповідність до бюджетних призначень, передбачених на їх утримання у 2018 році.

12. Установити, що:

12.1. Фінансування витрат міського бюджету здійснюється в межах фактичних надходжень доходів із застосуванням режиму економії.

12.2. Розпорядники коштів міського бюджету мають право брати зобов’язання на здійснення витрат у межах відповідних бюджетних призначень, установлених їм на 2018 рік, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік Управлінням Державної казначейської служби у місті Костянтинівці Донецької області.

12.3. Керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників і здійснюють фактичні витрати на заробітну плату, включаючи витрати на премії та інші види заохочень або винагород, матеріальну допомогу, тільки в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах на утримання бюджетних установ.

12.4. За рахунок витрат, передбачених у міському бюджеті, проводити видатки з погашення заборгованості, яка виникла в попередні періоди.

12.5. Кошти, враховані у складі витрат міського бюджету на виконання цільових програм зі стабілізації і соціально-економічного розвитку міста, направляються на реалізацію угод між обласною та міською радою з регіонального розвитку міста на виконання регіональних програм і цільових заходів у галузях соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства міста, на будівництво та реконструкцію соціально важливих об'єктів, а також на здійснення інших галузевих програм і невідкладних заходів.

12.6. Установити, що норми і положення абзацу 2 частини 1 статті 29 Закону України “Про культуру” (зі змінами); статті 10 Закону України “Про систему іномовлення України”; Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”; частини 6 статті 30 Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”; частини 12 статті 29 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”; статей 11, 12 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”; частини 5 статті 21 Закону України “Про Національну гвардію України”; статей 1, 9, 40 Житлового кодексу Української РСР; частини 5 статті 23 Закону України “Про Державну кримінально-виконавчу службу України”; частин 3, 7 та 11 статті 119 Кодексу цивільного захисту України; статей 95, 96 Закону України “Про Національну поліцію”; Закону України “Про пробацію” застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів міського бюджету.

13. Надати право міському голові в міжсесійний період приймати розпорядження з подальшим затвердженням їх на сесії міської ради:

— про перерозподіл асигнувань між напрямками витрат і головними розпорядниками бюджетних коштів за функціональною і економічною класифікацією на підставі звернень головних розпорядників, у тому числі в разі випадку визначення додаткових напрямів здійснення витрат міського бюджету в межах затверджених обсягів;

— про внесення змін у річний і помісячний розпис субвенції з Державного бюджету на фінансування програм соціального захисту населення згідно з реєстрами Департаменту фінансів Донецької обласної державної адміністрації;

— про виключення зі складу міського бюджету коштів трансфертів з Державного та обласного бюджетів на підставі законодавчих і нормативних актів.

14. Установити, що при поданні пропозицій постійних комісій міської ради, структурних підрозділів міської ради, звернень підприємств, установ, організацій та громадян з питань, вирішення яких в поточному бюджетному періоді призведе до збільшення видатків бюджету міста (виділення додаткових асигнувань), збільшення доходної частини бюджету, а також надання пільг щодо оподаткування, головний розпорядник зобов’язаний подати пропозиції і розрахунки про джерела додаткових доходів для покриття збільшення видатків або за рахунок скорочення окремих обсягів призначень видаткової частини бюджету.

15. Капітальні видатки бюджету розвитку спрямовуються на соціально-економічний розвиток міста, виконання інвестиційних програм (проектів), будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства, будівництво і придбання житла окремим категоріям громадян, розвиток дорожнього господарства, комп’ютеризацію та інформатизацію, природоохоронні заходи, інші заходи, пов’язані з розширеним відтворенням.

16. Комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання, за результатами фінансово-господарської діяльності, у строки визначені Податковим кодексом України, сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) у розмірі 15 відсотків.

17. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Рішення набуває чинності з 01.01.2018 та діє до 31.12.2018.

19. Планування та виконання міського бюджету у 2018 році провадиться з урахуванням норм програмно-цільового методу бюджетування.

20. Дане рішення міської ради опублікувати в засобах масової інформації, офіційному сайті Костянтинівської міської ради та сайті, визначеному відповідно до чинного законодавства.

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконком міської ради (Давидов) і постійну комісію міської ради з питань економічної політики, бюджету та фінансів, цін, питань приватизації (Резниченко).

Секретар міської ради Ю.Г.Разумний