Безоплатна правова допомога: нові можливості

Можливість отримати безоплатну правову допомогу, як основоположна соціальна функція цивілізованої держави, цілком реально стосується кожної людини в Україні. Отож, звернімо увагу на позитивні нововведення та нюанси 2020-го.

У ст.1 Закону «Про безоплатну правову допомогу» йдеться про правову допомогу, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел. Безоплатна правова допомога (БПД) є 2-х видів: первинна та вторинна. Іншими словами, за аналогією із українською медициною, є початкове загальне консультування, а є рівень більш конкретної допомоги у судах та різних держорганах, коли заявнику складають процесуальні документи та призначений від держави адвокат виступає в інтересах людини у судах. Так, у ст.7 Закону наведено визначення поняття безоплатної первинної правової допомоги. Це вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Окрім визначених раніше таких видів правових послуг як надання правової інформації; надання консультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру), надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації, у 2020-му додалися і нові, що стосуються нинішньої суспільно наболілої для багатьох теми земельної реформи. Тепер статтю 7-му Закону доповнено пунктом 3-1: надання консультацій, роз’яснень та підготовка проектів договорів користування земельними ділянками (оренда, суборенда, земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій) для сільського населення - власників земельних ділянок.

Серед суб’єктів надання безоплатної первинної правової допомоги в Україні, де таку допомогу простіше і швидше можна отримати, варто назвати органи виконавчої влади та місцевого самоврядування (місцеві державні адміністрації та місцеві ради); центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Найближчий до м. Костянтинівки Краматорський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Цікава для більшості наших громадян норма міститься у ст.11 Закону. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані проводити особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що належать до їхньої компетенції. Порівняно із первинною, безоплатна вторинна правова допомога (ст.13 Закону) є видом державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. Ця правова допомога включає такі види правових послуг: захист; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру.

ПРАВО НА АДВОКАТА: як втілити у життя?

Тепер про найцікавіше, що стосується надання безоплатної вторинної правової допомоги. Досить поширена фраза з американських кінофільмів «ви маєте право на адвоката» цілком реально може втілюватися в українське життя.

Дійсно, законом передбачена можливість призначення людині адвоката від держави. Ця адвокатська робота сплачується з бюджету. А от хто і як може це отримати? Розглянемо більш детально, з урахуванням певних змін 2020-го року. Наскільки зі зміни позитивні або навпаки ускладнюють бюрократичні реалії, залежить від соціального статусу особи.

Пригадуючи свій нещодавній життєвий досвід призначення адвоката у 2018-му у цивільній справі родичу в іншому місті, очікуючи у черзі серед інших клієнтів почув таку розмову. «Ви постійно зайняті, не достатньо часу і уваги приділяєте моїй справі»―відверто поскаржилася призначеному від держави адвокату клієнтка пенсійного віку. А у відповідь почула таке: «Що Вам заважає найняти адвоката за гроші?» «Маленька пенсія» — пролунала банальна фраза. Такі випадки могли мати місце, коли місцевий центр БПД співпрацює тривалий час лише з одним адвокатом, через відсутність вибору. Хоча, з іншого боку, можна проаналізувати на сайті БПД чимало прикладів якісної допомоги людям безоплатно у розділі «Успішні практики», а також почитати щомісячні інформаційні дайджести системи БПД. Так, адвокат Валентин Паланійчук через адміністративний позов до Міноборони добився визнання виплати одноразової грошової допомоги учаснику антитерористичної операції, який 09 червня 2015 року в ході проведення АТО під час виконання бойового завдання (с. Опитне Ясинуватського району на Донеччині) під час танкового обстрілу отримав мінно-вибухову травму, контузію середнього ступеня, осколкове поранення. Адвокат зазначив, що право на отримання одноразової грошової допомоги у зв`язку з інвалідністю, яка настала після звільнення з військової служби внаслідок захворювання, пов`язаного з її проходженням, починається саме з моменту настання інвалідності, а не з моменту звільнення з військової служби. Так, адвокат просив суд визнати протиправним та скасувати рішення Міністерства оборони України про відмову у призначенні одноразової грошової допомоги, як інваліду ІІІ групи внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби. І суд скасував те рішення МО України; зобов`язав Міністерство прийняти рішення про призначення та виплату позивачеві одноразової грошової допомоги як інваліду третьої групи внаслідок поранення, пов`язаного із захистом Батьківщини, з урахуванням раніше виплачених сум.

Серед суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу, тобто її потенційних отримувачів, яких налічується більше 14 груп та підгруп (ч.1 ст.14 Закону) варто звернути увагу на більш чисельні та нові, які з’явилися у грудні 2019 року. Досить масовою категорією є особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, а також особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Вони мають право на всі види правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 цього Закону. Внутрішньо переміщені особи (якщо людина документально підтвердить цей статус) теж мають право на всі види правових послуг, при цьому критеріїв про розмір доходу в Законі не прописано. Практична можливість отримати правову допомогу передбачена для громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб. Вони можуть отримати правові послуги з питань, пов’язаних із отриманням довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, до моменту отримання такої довідки.

Серед інших потенційних клієнтів є такі: особи, до яких застосовано адміністративне затримання; особи, до яких застосовано адміністративний арешт; особи, які вважаються затриманими; особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою; ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань тощо.

І тепер про нововведення. Розраховувати на всі види правових послуг (ч.2 ст.13 Закону) можуть громадяни України - власники земельних ділянок, які проживають у сільській місцевості, а також викривачі корупції у зв’язку з повідомленням ними інформації про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.

Люди з низьким доходом: у 2020-му «граничні» цифри збільшено

Серед тих категорій осіб, хто має право отримати від держави безоплатну вторинну правову допомогу, детально описаних у ст. 14 Закону, є і люди з низьким доходом. Скажімо, пенсіонеру знадобиться довідка про пенсію.

Сьогодні станом на 1 січня 2020 року вона має не перевищувати 3276 грн. на місяць для отримання безоплатної вторинної допомоги. (у липні 2019-го ця гранична сума дорівнювала (1564 х 2=3128 грн.) А для працюючих осіб із невеликою зарплатою станом на 1 січня 2020 року для отримання вторинної БПД розмір нарахованого доходу в перерахунку на місяць (у довідці зазначається помісячна сума за попередні 6 місяців) має не перевищувати 4204 грн. (у липні 2019-го ця сума дорівнювала 4014 грн.) Поки ще цим особам слід звернутися із документами до місцевого центру БПД, надати довідку про доходи за 6 місяців: для пенсіонерів ― з ПФУ, для працюючих з Податкової служби. Але за словами працівників центрів БПД, з якими автор поспілкувався з цього приводу, очікуємо у найближчій перспективі, що потенційним клієнтам збирати різні довідки вже не буде потреби, бо механізм надання БПД спрощується. Діє нова постанова КМУ від 27 грудня 2019 р. № 1134 «Деякі питання спрощення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги». Там запроваджено алгоритм щодо отримання центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги інформації з відповідних державних реєстрів, у тому числі Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, для підтвердження належності особи до суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу. Установлено, що строк подання інформації з реєстрів органами, що забезпечують їх ведення, на запити центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги не може перевищувати трьох робочих днів з дня отримання цих запитів.

Звернення-скарги на неякісне обслуговування з боку місцевих центрів БПД чи адвокатів можна направляти до Міністерства юстиції, Координаційного центру з надання правової допомоги (https://legalaid.gov.ua/tsentry/koordynatsijnyj-tsentr/). Докладніше дізнатися про систему БПД можна на офіційному сайті https://legalaid.gov.ua/.

Алгоритм дій для можливості отримання БПД досить простий. Зателефонувати на гарячу лінію (0-800-231-103) цілодобово повідомити про затримання особи правоохоронними органами для подальшого призначення адвоката, а з понеділка по п’ятницю — отримати до 5 хвилин безоплатної правової консультації. Або можна безпосередньо звернутися до найближчого центру правової допомоги. Там первинну допомогу нададуть одразу. А вторинну (із складанням документів чи призначенням адвоката) вже після документального підтвердження статусу заявника та перевірки доходів.

Леонід Гапєєв