Додаткові послуги державних нотаріусів: про що варто знати?

Наказом Міністерства юстиції України № 3/5 від 04.01.98, зареєстрованим 30 січня 1998 р. в Мін’юсті за № 55/2495, затверджено «Примірне положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру» (далі — Положення). Зміни від 10.08.2017 мають приємну новину для учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення. Отож, про це та інше більш докладно.

Дане Положення розроблено відповідно до вимог статті 59 Конституції України та статті 19 Закону «Про нотаріат». Одразу помітно те, що для не обізнаних у юридичних тонкощах читачів виникнуть 2 прості запитання: про які послуги йде мова, які умови їх отримання? Профільне відомство (Мін’юст) у діючому Положенні дає відповіді на ці питання. Надання державними нотаріусами додаткових послуг правового та технічного характеру за своїм змістом є правовою допомогою та послугами з технічного виготовлення документів і не має на меті отримання прибутку. Правова допомога надається шляхом роз’яснень з питань чинного законодавства, консультацій правового характеру, усних та письмових довідок із законодавства, складання заяв, проектів правочинів та інших документів, а також надання консультацій та послуг з нарахування доходів (прибутків) при посвідченні договорів купівлі-продажу, міни нерухомого та рухомого майна.

Державні нотаріуси мають право надавати додаткові послуги правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями (це — правова допомога), а також надавати послуги технічного характеру. Надання цієї допомоги спрямоване на реалізацію конституційного права кожного на юридичну допомогу з метою захисту своїх прав, свобод та законних інтересів. (п.1, п.2 Положення)

Перш ніж поїхати до нотаріуса, уточніть точну назву, телефони і адресу найближчої до вас державної нотаріальної контори. Списки державних нотаріусів Донецької області розміщено на офіційному сайті Головного територіального управління юстиції в Донецькій області. (http://justice-dn.gov.ua)

Суттєвий нюанс. Перед наданням правової допомоги та послуг технічного характеру нотаріус повинен дати роз’яснення про умови їх оплати. (п.3 Положення).

Оплата у фіксованому розмірі

Чим відрізняються особливості надання послуг у державних і приватних нотаріусів? Напевно, дехто здогадався. Відповідь проста: ціна питання. У приватних фахівців оплата встановлюється за домовленістю. А у державних — в межах, визначених законодавством. Звичайно, кожен потенційний клієнт має своє особисте право вибору. (У ст.1 Закону «Про нотаріат» чітко визначено, що документи, оформлені державними і приватними нотаріусами, мають однакову юридичну силу.) При цьому люди з невеликим достатком (пенсіонери, інваліди і не тільки) нерідко обирають для себе більш доступний варіант, тобто державних нотаріусів. До речі, у статті 19-й Закону йдеться про оплату. За вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси справляють державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством. За надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру справляється окрема плата у розмірах, що встановлюються головними управліннями юстиції в областях. Кошти, одержані від надання таких додаткових послуг, спрямовуються до Державного бюджету України.

Ще один практичний аспект. З метою відкритості і доступності інформації для споживачів послуг у державних нотаріальних конторах усі дані про тарифи мають бути розміщені на стендах у загальнодоступних для огляду місцях. Самі тарифи затверджуються Головними територіальними управліннями юстиції в областях, тому на відміну від приватних нотаріусів, їхні розміри не можуть бути змінені нотаріусами на власний розсуд і так званою згодою клієнта. З урахуванням діючих норм «Положення» оплата правової допомоги та послуг технічного характеру справляється в розмірах, які встановлюються з урахуванням фактичних витрат на забезпечення якісного та термінового обслуговування громадян, підприємств, організацій та установ. Така плата здійснюється шляхом безготівкового перерахунку на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства у встановленому чинним законодавством порядку. Відповідно до п.6 Положення відповідальність за належну організацію надання правової допомоги і послуг технічного характеру та за правильність ведення обліку книжок, квитанцій, відомостей несуть завідуючі державними нотаріальними конторами.

Куди спрямують кошти, отримані державними нотаріальними конторами?

Це запитання цілком логічно можна було би почути не лише від американця чи європейця. Адже вони дуже пильнують за «рухом» коштів, захищаючи права і законні інтереси своїх платників податків. Нині правова культура українських громадян теж потроху зростає. Тому відповідь та це питання з практичної точки зору також важлива.

Відповідно до п.7, п.8 Положення плата за надання державними нотаріусами правової допомоги та послуг технічного характеру, зарахована на рахунки, вказані в пункті 5 цього Положення, використовується з урахуванням бюджетного законодавства на наступні цілі: покриття витрат, пов’язаних з організацією надання правової допомоги та послуг технічного характеру, у тому числі на оплату праці додатково залучених працівників. Ці кошти також можуть бути використані на покриття витрат, пов’язаних з утриманням державних нотаріальних контор/архівів, у разі незабезпечення в повному обсязі цих витрат за рахунок коштів загального фонду державного бюджету. Ще ці кошти мають спрямовуватися на щомісячне преміювання завідувачів державних нотаріальних контор та державних нотаріальних архівів, державних нотаріусів в розмірі не менше 30 % (у разі виконання обов’язків інших державних нотаріальних контор — в розмірі не менше 50 %) від суми наданих завідувачами державних нотаріальних контор та державних нотаріальних архівів, державними нотаріусами додаткових послуг правового та технічного характеру. Використання коштів, передбачених пунктом 7 цього Положення, здійснюється відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку.

Є сумніви? Зробіть запит…

З певних причин та життєвих обставин маєте сумніви стосовно використання сплачених вами коштів платників податків за державні нотаріальні послуги правового чи технічного характеру ? Тоді з метою відкритості і прозорості інформації можете зробити запит на публічну інформацію (в письмовій формі) до конкретної державної нотаріальної контори та управління юстиції. Для цього можна докладніше ознайомитися із Законом «Про доступ до публічної інформації».

Для кого правова допомога державних нотаріусів є безоплатною?

На підставі п.9 Положення від сплати за надання правової допомоги звільняються інваліди Великої Вітчизняної війни; інваліди 1-ї та 2-ї груп; громадяни ― за надання їм правової допомоги, необхідної для призначення та одержання державних допомог та пенсій; фонди підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (республіканський, обласні, міський) ― за надання їм правової допомоги при посвідченні договорів іпотеки. А ще таке право віднедавна мають учасники бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення.

Є проблема: що зробити, куди звернутися?

Якщо під час відвідування державної нотаріальної контори ви були приємно здивовані високою культурою спілкування та якісним рівнем наданих послуг, тоді не полінуйтеся. Просто знайдіть деякий час, щоб написати гарний відгук. Для цього можете попросити надати вам книгу відгуків і пропозицій, або журнал для відгуків споживачів. Назва не має значення. Головне, щоби про позитивну роботу фахівців дізналися їхні колеги та керівники, а також орган юстиції.

Якщо ж виникла зовсім інша ситуація, коли серйозну проблему не вдалося вирішити безпосередньо на місці, що варто зробити? Для початку зверніться до завідувача конкретної державної нотаріальної контори із запитаннями. Можете також викласти усе письмово, щоб одержати офіційну письмову відповідь на підставі Закону «Про звернення громадян». Якщо проблема не вирішена, можете написати скаргу до Головного територіального управління юстиції в Донецькій області. Тоді за вашим зверненням на підставі ч.1 ст.18 Закону «Про нотаріат» має бути здійснено перевірку організації роботи державної нотаріальної контори. «Порядок проведення перевірки організації роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання державними і приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства» (далі ― Порядок) затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 17.02.2014 № 357/5, зареєстрованим в Мін’юсті 17.02.2014 р. за № 298/25075.

В таких випадках здійснюється позапланова перевірка. Тобто не запланована головним управлінням юстиції перевірка за зверненнями фізичних і юридичних осіб. Відповідно до п.14 Порядку така перевірка проводиться у межах предмета звернення та повноважень головного управління юстиції шляхом витребування від державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, приватного нотаріуса (особи, яка заміщує тимчасово відсутнього нотаріуса) необхідних документів та відомостей, що стосуються фактів, викладених у такій інформації, та письмових пояснень нотаріуса або з виїздом за місцезнаходженням державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, робочого місця приватного нотаріуса.

А ще на підставі п.15 Порядку комісія складатиме довідку про результати проведеної перевірки з висновками.

Леонид Гапеев, юрист