ДОПОМОГА МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ’ЯМ

Цифри зросли, і шанси збільшились?

Якщо людина має невеликі доходи або є тимчасово безробітною з поважних причин, то варто подумати про оформлення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Ці відносини регулюються Законом «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» та Постановою КМУ від 24 лютого 2003 р. № 250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям». Ця допомога призначається та виплачується залежно від майнового стану та сукупного доходу сім'ї. Враховується дохід усіх членів сім'ї з усіх джерел надходжень протягом 6 місяців, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги. До стабілізації економічного становища в Україні розмір державної соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму.

Яким є розмір прожиткового мінімуму?

Законом «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (ст.7) установлено рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення соцдопомоги. Порівняно із 2018-м, цього року необхідні цифри певним чином збільшилися.

Так, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць складає з 1 січня 2019 року — 1853 грн., з 1 липня — 1936. Для основних соціальних і демографічних груп населення розмір прожиткового мінімуму дорівнює таких показників: для дітей віком до 6 років: з 1 січня 2019 року — 1626 гривень, з 1 липня — 1699 грн.; для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня — 2027 грн., з 1 липня — 2118 грн.; для працездатних осіб: з 1 січня — 1921 грн., з 1 липня — 2007 грн.; для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня — 1497 грн., з 1 липня — 1564 грн.

Соціальна допомога: яка є державна «арифметика»?

Додатково у ст.9 Закону «Про Державний бюджет України на 2019 рік» визначено, що у цьому році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення державної соцдопомоги відповідно до Закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб — 21 %, для дітей — 85 % відповідного прожиткового мінімуму. (Це дорівнює: для працездатних осіб: з 1 січня — 403,41 грн.,тобто 1921 грн. х 21 %; для дітей віком до 6 років — 85 % відповідного прожиткового мінімуму (з 1 січня — 1 382,10 грн. (1 625 х 85 %); для дітей віком від 6 до 18 років — 85 % відповідного прожиткового мінімуму (з 1 січня — 1 722, 95 грн. (2 027 х 85 %).

Щоби легше було зрозуміти цю загальнодержавну «арифметику», наведу приклад розрахунку профільного Міністерства соціальної політики України. Йдеться про визначення права на державну соціальну допомогу для сім’ї, яка складається з 4-х осіб: двох працездатних батька і матері, а також 2-х дітей у віці 4,5 років і 7,5 років. Отож, визначимо рівень забезпечення прожиткового мінімуму (у грн.) для даної сім’ї. Це є 403, 41 (для мами) + 403, 41 (для батька) +1382, 10 + (1382, 10 х 10 %) (для дитини 4,5 років) + (1 722, 95 грн. + (1 722, 95 грн. х 10 %) (для дитини 7,5 років). Усього = 4 222, 38 грн. (Для порівняння, у 2018-му граничний рівень доходу для такої родини складав 4  048, 53 грн.)

Простіше кажучи, аби визначити середньомісячний сукупний дохід сім’ї (2 дорослих працездатних батьків та 2 дітей у віці 4,5 і 7,5 років), треба усі доходи з різних джерел надходжень за попередні 6 місяців перед місяцем звернення поділити на 6.

4 222, 38 грн. на місяць. Саме така є сьогодні оцінка малозабезпеченості на усю родину. Якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї є нижчим від рівня забезпечення прожиткового мінімуму (4 222, 38 грн.), така сім’я вважатиметься малозабезпеченою та матиме право на соцдопомогу.

З чого складається сімейний сукупний доход?

Які складові входять до сукупного доходу сімей (одержувачів) соціальної допомоги і застосовуються при визначенні їх права на цю допомогу та розрахунку її розміру?

Для цього діє «Методика обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги», яку затверджено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 лютого 2002 р. за № 112/6400. Відповідно до п.5 Методики до сукупного доходу сімей (одержувачів) входять (серед іншого): нарахована заробітна плата, інші грошові виплати, які мають систематичний характер, одержані аліменти; інші доходи, які підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства. (Докладніше: 20 складових доходу описані у Методиці, поточна редакція від 02.09.2016, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0112-02)

Є позитивна правова норма. На підставі Закону від 19.05.2015 р. № 454-VIII «Про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» щодо соціального захисту сімей, члени яких мають у власності чи володінні земельні ділянки» розширено коло сімей, які мають право на призначення такої допомоги. Це стосується тих, у власності чи володінні яких є земельна ділянка, незалежно від її розміру.

Приховані статки є підставою для відмови…

Щоби читачам легше було зрозуміти доволі жорстку державну політику в цій сфері, варто одразу звернути увагу на п.10 Порядку. Соціальна допомога не призначається, якщо працездатні члени малозабезпеченої сім'ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти протягом 3-х місяців, що передують місяцю звернення за призначенням цієї допомоги. (Це не стосується осіб, які офіційно визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними 3-річного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними 6-річного віку; тих, хто доглядає за особами з інвалідністю I групи або дітьми з інвалідністю віком до 18 років, за особами з інвалідністю II групи внаслідок психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку; фізичних осіб, які надають соціальні послуги).

Ще допомога не призначається, якщо під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім'ї з'ясовано, що родина має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно. Водночас у п. 10 Порядку передбачені ситуації (наприклад, через хворобу дитини хтось із батьків не може працювати), коли за наявності певних обставин допомога може бути призначена органом соцзахисту населення на підставі рішень райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських і районних у містах (у разі їх створення) рад або утворених ними комісій. Рішення про призначення соцдопомоги у таких випадках приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім'ї, яка звернулася за призначенням допомоги. (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/250-2003-%D0%BF)

Куди звернутися з необхідними документами?

Суттєвий нюанс. Довідка про доходи має бути надана за формою, передбаченою Наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 192 від 27.08.2004 «Про затвердження форми Довідки про доходи», із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінсоцполітики № 591 від 05.06.2015. (скачайте форму: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1409-04)

На підставі постанови КМУ № 250 призначення і виплата соціальної допомоги здійснюється управліннями праці та соцзахисту населення райдержадміністрацій, структурними підрозділами з питань праці та соцзахисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад за місцем реєстрації уповноваженого представника малозабезпеченої сім'ї. Соцдопомога також може бути призначена і виплачена за місцем фактичного проживання уповноваженого представника сім'ї за умови подання довідки про неотримання такої допомоги в органах соцзахисту населення за місцем реєстрації. Для оформлення соцдопомоги необхідно надати: заяву; документ, що посвідчує особу уповноваженого представника сім'ї; декларацію про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї); довідку про наявність та розмір земельної частки (паю). Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги. Форми заяви, декларації про доходи та майно затверджуються Мінсоцполітики.

Леонид Гапеев, юрист