Спрощений порядок розгляду цивільних справ

Що рік прийдешній нам приготував? Про це в суді сусід комусь розповідав? Пригадуєте відому східну мудрість про те, як жити в епоху суцільних змін? З початку 2018-го набули чинності три Кодекси в новій редакції: Цивільний процесуальний, Господарський процесуальний та Кодекс адміністративного судочинства. Звернімо увагу на деякі нововведення, що стосуються розгляду цивільних справ.

Цивільний процесуальний Кодекс України в новій редакції (ЦПК), порівняно із попереднім, суттєво «переформатовано» та модернізовано. Новелою ЦПК є глава 10 «Розгляд справ у порядку спрощеного провадження». У ч.1 ст.274 йдеться про справи, що розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження. Це малозначні справи, а ще ті, які виникають з трудових відносин. У порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті. Відповідно до ч.4 ст.19 ЦПК спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, а також справ, що виникають з трудових відносин, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення. А загальне позовне провадження (тобто звичайний, а не спрощений порядок) призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Спрощене чи загальне позовне провадження?

При вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує 8 аспектів: ціну позову; значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; кількість сторін та інших учасників справи; чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

У ч.4 ст. 274 ЦПК визначено 6 категорій справ, які не можуть бути розглянуті в порядку спрощеного позовного провадження. Це спори, що виникають з сімейних відносин, крім справ про стягнення аліментів та поділ майна подружжя; спори щодо спадкування та приватизації державного житлового фонду; про визнання необґрунтованими активів та їх витребування відповідно до глави 12 цього розділу; спори, в яких ціна позову перевищує 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Також відповідно до п.6 ч.4 ст. 274 не розглядаються у спрощеному порядку інші вимоги, об’єднані з вимогами у спорах, вказаних у пунктах 1— 5 цієї частини.

В процесі розгляду цивільної справи можливо й таке, коли позивач збільшить розгляд позовних вимог, скажімо до 510 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб або змінить предмет позову. Тому відповідно до ч.5 ст.274 суд відмовляє у розгляді справи за правилами спрощеного позовного провадження або постановляє ухвалу про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, якщо після прийняття судом до розгляду заяви позивача про збільшення розміру позовних вимог або зміни предмета позову відповідна справа не може бути розглянута за правилами спрощеного позовного провадження.

Цікавим та практичним нововведенням статті 275-ї ЦПК є розумність строку розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження: не більше 60 днів з дня відкриття провадження у справі. Тепер зацікавленим особам (позивачам) доведеться підготувати клопотання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження. Воно подається у письмовій формі одночасно з поданням позовної заяви або може міститися у ній. Таке клопотання (ч.2 ст.276) має стосуватися розгляду в порядку спрощеного позовного провадження всієї справи і не може стосуватися лише певної частини позовних вимог, інакше суд не приймає його до розгляду, про що зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі. Питання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження (ч.1 ст.277) суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі. (Докладніше: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/page8)

Судова практика: від «краматорської» — до загальноукраїнської…

Як суди застосовують на практиці норми та можливості спрощеного порядку розгляду цивільних позовів ?
Краматорський міський суд Донецької області своєю Ухвалою від 23 січня 2018 року «Про перехід зі спрощеного провадження в загальне провадження» розглянув позовну заяву публічного акціонерного товариства «Банк національний кредит» до Особи_2 про стягнення заборгованості за кредитом. Ухвалою суду від 26.12.2017 року справу відкрито в порядку спрощеного провадження. Відповідно до ч. 2 ст 184 ЦПК України позивач має право в позовній заяві заявити клопотання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, якщо такий розгляд допускається цим Кодексом. З матеріалів справи не вбачається клопотання позивача про розгляд справи в порядку спрощеного провадження. Таким чином, суд вважає за необхідне здійснити перехід з розгляду справи в порядку спрощеного провадження в розгляд справи за правилами загального позовного провадження. Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи за веб-адресою: http://kt.dn.court.gov.ua. (Докладніше: справа № 234/18633/17, провадження № 2/234/788/18, http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71767462)

Особа_1 звернувся до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області з позовом до ТОВ «ПЕРКО» про стягнення коштів. Ухвалою суду від 18.12.2017 року відкрито спрощене провадження. Відповідачу надіслано копію ухвали, копію позову та додані до нього документи. Роз’яснено відповідачу його право у 15-денний строк з дня одержання копії ухвали подати заперечення проти позову та необхідні документи або заяву про визнання позову. 16.01.2018 року від представника відповідача надійшла заява із запереченнями проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження. Суд ухвалив залишити цю заяву без задоволення. (Справа № 344/16724/17, провадження № 2/344/1951/18; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71634971)

Інша історія про те, як у судове засідання учасники справи не з’явилися. Як суди реагують на це, коли вже було призначено розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження? Так, 02 лютого 2018 року Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області (справа № 212/7958/17, 2/212/734/18) розглянув у залі судового засідання в порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Особи_2 про стягнення заборгованості. Розгляд справи було призначено в порядку спрощеного позовного провадження на 02.02.2018 з повідомлення сторін. У судове засідання учасники справи не з’явилися, хоча про дату, час та місце проведення розгляду повідомлялись належним чином. Однак у суду відсутні відомості про вручення сторонам повідомлення про дату, час і місце розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження. Розгляд цієї цивільної справи про стягнення заборгованості в порядку спрощеного позовного провадження суд ухвалив відкласти на 1 місяць: на 02 березня 2018 року. (Детальніше: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71965211)

Також у судовій практиці України є приклади, коли позивач до відкриття провадження у справі (тобто під час подання позову) з тих чи інших причин не подає до суду разом із своїм позовом клопотання про розгляд справи в порядку спрощеного провадження. Так, у провадженні Роменського міськрайонного суду Сумської області перебуває цивільна справа за позовом Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), представник позивача Особа_1, до Особи_2 про відшкодування в порядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового відшкодування. 22 січня 2018 року від представника позивача до суду надійшла заява про розгляд справи за правилами спрощеного провадження, при тому в заяві вказано, що даний спір є малозначним. Позивачем до відкриття провадження не було подано клопотання про розгляд справи в порядку спрощеного провадження. Тому Ухвалою від 01 лютого ц.р. суд відмовив у задоволенні заяви представника позивача про розгляд справи за правилами спрощеного провадження. (Справа № 585/4742/17, номер провадження 2/585/240/18; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71928209)

Аналогічний випадок ― цивільна справа за позовом ПАТ комерційний банк "ПриватБанк" до Особи_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором. Ухвалою судді Василівського районного суду Запорізької області від 08.11.2017 року провадження у справі відкрито та справу призначено до судового розгляду. 30.01.2018 року позивач подав до суду клопотання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження. Ухвалою суду від 01.02.2018 року в задоволенні клопотання позивачу відмовлено. (Справа № 311/2926/17, провадження № 2/311/65/2018; http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71941158)

Леонид Гапеев, юрист.