Талановиті обдаровані діти: для них є соціальні пільги?

Сьогодні участь дітей у різних конкурсах не лише дає певні творчі та професійні результати. Звернімо увагу на деякі соціально-правові можливості оздоровлення і відпочинку для переможців конкурсів, олімпіад і не тільки…

Напередодні літнього відпочинку чимало батьків цікавляться тим, куди можна відправити на відпочинок дитину. Хтось віддає її до шкільного табору відпочинку на 2 тижні, дехто отримує путівку до санаторію. А іншим пощастить потрапити до таборів Донеччини або до Українського дитячого центру «Молода гвардія»?

Закон «Про оздоровлення та відпочинок дітей» визначає основні засади державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, повноваження органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, правові, фінансові та організаційні засади утворення і діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, права, обов’язки та відповідальність усіх учасників процесу. Так, у ст.1 Закону визначено, що відпочинкова зміна — це період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 14 днів. А оздоровчою зміною є період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня, протягом якого дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку.

Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку — це постійно або тимчасово діючий, спеціально організований або пристосований заклад, призначений для оздоровлення, відпочинку, розвитку дітей, що має визначене місце розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та відпочинку.

Важливий нюанс. У ст.1 Закону окремо визначено категорію «діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки». Серед різних підгруп цієї категорії дітей звернімо увагу на таку: «талановиті та обдаровані діти». Це переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій; діти — учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд.

«Молода гвардія»: інформація для батьків

Порівняно із закладами оздоровлення і відпочинку місцевого рівня, потрапити до загальноукраїнських може бути складніше. Через те, що квоти розподіляються між областями України. Але ніхто не позбавлений права надати необхідні документи і чекати своєї черги. Як повідомили автору в Мінсоцполітики, чекати у черзі можна і протягом року. Але дитина має шанс. Тому звернімо увагу на важливу інформацію для батьків.

«Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства „Український дитячий центр „Молода гвардія” за рахунок бюджетних коштів» затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України 11.02.2016 № 104, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 р.

ДП „УДЦ „Молода гвардія” є дитячим закладом оздоровлення та відпочинку, в якому діти, направлені на оздоровлення та відпочинок, беруть участь у виховних, патріотичних, оздоровчих, розважально-ігрових програмах, спортивних змаганнях, всеукраїнських фестивалях, набувають досвіду громадської діяльності та спілкування з однолітками з різних регіонів України. У цьому закладі організовуються оздоровчі та тематичні зміни.

Оздоровча зміна триває не менше ніж 21 день. А під час тематичної зміни (оздоровча або відпочинкова зміна) дитина, крім послуг з оздоровлення та відпочинку, отримує комплекс додаткових послуг, спрямованих на розвиток її здібностей та реалізацію інтересів за напрямами позашкільної освіти, фізичної культури та спорту, соціальної реабілітації, соціального захисту, за спеціальною програмою.

До „Молодої гвардії” направляються діти віком: від 8 до 16 років включно у період з кінця вересня до середини травня; від 7 до 17 років включно — у період із середини травня до кінця вересня. Путівки, придбані за рахунок бюджетних коштів, надаються безоплатно або із частковою оплатою в розмірі 20, 30 чи 50 % вартості путівки, яка вноситься батьками (особами, які їх замінюють) або проводиться з інших джерел, не заборонених законодавством, за визначеною Мінсоцполітики квотою. Ця квота на календарний рік затверджується наказом Мінсоцполітики.

Порядок розподілу путівок до ДП "УДЦ "Молода гвардія"

Розподіл путівок затверджує Мінсоцполітики у розрізі адміністративно-територіальних одиниць відповідно до співвідношення чисельності дітей шкільного віку в регіоні та загальної чисельності таких дітей в Україні, за даними органів держстатистики з урахуванням кількості дітей пільгових категорій, та укладає договори зі структурними підрозділами з питань сім’ї та дітей обласних, Київської міської державних адміністрацій про направлення дітей для оздоровлення та відпочинку.

Направляють дітей пільгових категорій до ДП „УДЦ „Молода гвардія” структурні підрозділи відповідно до цього Положення з урахуванням того, що за рахунок бюджетних коштів дитина має право на забезпечення путівкою до зазначеного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку один раз на рік за умови, що така путівка не надавалась їй у поточному році за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Путівки з частковою оплатою вартості

Суттєво те, що для талановитих і обдарованих дітей, які є соціально активними і успішними у навчанні та є переможцями різних конкурсів, законодавчо визначена можливість отримати суттєву знижку вартості путівки. Тобто батьки оплачують 20, 30 чи 50 % вартості, залежно від статусу конкурсів та змагань, підтверджених документально. Положенням (розділ III) визначено порядок надання дітям путівок для оздоровлення та відпочинку у ДП „УДЦ „Молода гвардія”. Уповноважені працівники структурних підрозділів згідно із затвердженим планом-графіком змін на календарний рік отримують у Мінсоцполітики путівки до „Молодої гвардії” за дорученням.

Структурні підрозділи надають путівки: із частковою оплатою в розмірі 20 % вартості (сплачується за рахунок батьків, осіб, які їх замінюють, або з інших джерел, не заборонених законодавством): дітям із багатодітних сімей; дитячим творчим колективам та спортивним командам-переможцям міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад; талановитим та обдарованим дітям ― переможцям міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад.

Із частковою оплатою в розмірі 30 % вартості передбачено надання путівки таким категоріям: дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи; дитячим творчим колективам і спортивним командам ― переможцям обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад; талановитим та обдарованим дітям ― переможцям обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад.

Часткова оплата (50 % вартості) передбачена для відмінників навчання; дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; а також дитячим творчим колективам та спортивним командам — переможцям міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад; талановитим та обдарованим дітям ― переможцям міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад.

Які надавати документи?

Для отримання путівок до „Молодої гвардії” з частковою оплатою в розмірі 20 % вартості, яка сплачується за рахунок батьків, до відповідних підрозділів районних державних адміністрацій з питань сім’ї та дітей, органів місцевого самоврядування подаються такі документи. Стосовно талановитих та обдарованих дітей ― переможців міжнародних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад: копія свідоцтва про народження; копії нотаріального засвідченого перекладу посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного рівня (1-3 особисте або командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років.

Для талановитих та обдарованих дітей ― переможців всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад надаються: копія свідоцтва про народження; копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади всеукраїнського рівня (1-3 особисте або командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років. Для дитячих творчих колективів, спортивних команд ― переможців міжнародних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад слід надати: копію свідоцтва про народження; список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належать дитячий творчий колектив, спортивна команда; копія нотаріального засвідченого перекладу посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, спортивного змагання міжнародного рівня (1-3 командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років.

Якщо ваші діти є учасниками дитячих творчих колективів, спортивних команд ― переможців всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад ― надайте копію свідоцтва про народження; список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належать дитячий творчий колектив, спортивна команда; також ― копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, спортивного змагання всеукраїнського рівня (1–3 командне місце), отримані впродовж поточного та попереднього років. (Докладніше: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0339-16)

Про можливості оздоровлення і відпочинку дітей на місцевому рівні

Кожен із бажаючих дорослих може дізнатися про те, які заклади оздоровлення і відпочинку дітей діють на території міста й області. Адже на підставі ст.7 Закону місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (серед іншого) у межах своїх повноважень забезпечують: розроблення і виконання відповідних регіональних програм; збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, поліпшення їх матеріально-технічної бази; виділення коштів з місцевих бюджетів на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а також на підтримку дитячих закладів оздоровлення та відпочинку; здійснення часткової оплати вартості путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, в першу чергу для оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, якщо це передбачено місцевою програмою оздоровлення та відпочинку дітей. (Про це та інше докладніше дізнавайтесь у відділі у справах сім’ї і молоді міськради, т 4-02-85.)

Леонид Гапеев, юрист.