Відновлення нафтосховища на заводі ім. Фрунзе. 1944 р.

 Відновлення нафтосховища  на заводі ім. Фрунзе. 1944 р.

Відбудова зруйнованого під час війни розпочалася одразу після визволення нашого міста 6 вересня 1943 року. Найбільшу увагу приділяли відбудові залізниці, шахт і металургійної промисловості. Значення останньої було настільки важливим, що була навіть заснована 1948 року особлива нагорода — медаль “За восстановление предприятий черной металлургии юга”.   

На світлині: Відновлення нафтосховища, призначеного для мартенів, на Костянтинівському металургійному заводі ім. Фрунзе. 1944 рік.

І. Брєдіхін, викладач КВПУ.