Якісна дошкільна освіта – запорука успішності в школі

«Роки чудес» - так називають дослідники перші 5 років в житті дитини. В цей час закладаються емоційне ставлення до життя і до людей,  наявність або відсутність стимулів до інтелектуального розвитку залишають незгладимий слід на всьому подальшому способі мислення і поведінці людини. Тому це все важливо для подальшого життєвого етапу, а саме навчання в школі. Зміни що відбуваються в освіті та вимоги до учня початкових класів вимагають сьогодні  обов’язкової  попередньої дошкільної підготовки.

Уміння говорити, слухати, сприйняття навколишнього відноситься до числа речей, які дитина осягає дуже рано. Оволодіння мовними навичками впливає на процес мислення в цілому. У дошкільному віці дуже важливо допомогти дитині правильно вимовляти всі звуки, накопичити певний запас знань, навчити спілкуватися, опанувати навичками читання і письма, розвинути слухову і зорову пам'ять, навчити вмінню аналізувати, міркувати, робити самостійні висновки, сформувати пізнавальну активність і життєву компетентність. Це ще неповний перелік дуже важливих і обов’язкових знань, навичок, які входять у «портрет» майбутнього першокласника.

Зауважимо, що досконалих людей не існує. Таким чином, більшість дошкільників характеризуються різним набором оцінок показників розвитку. Це не погано чи добре, а так, як є за даних обставин. Головне завдання як батьків, так і педагогів – дати дитині таку дошкільну освіту, яка допоможе їй легко адаптуватися до школи й бути успішним учнем. Це і є одним із ключових завдань дитячого садка №15 «Колосок».  В цьому дошкільному закладі проводиться діагностика дитини, організована індивідуальна корекційна допомога в розвитку, відслідковується динаміка розвитку. Навчально-виховна діяльність в закладі відбувається таким чином, що не дитина підганяється під існуючі в освіті умови і норми, а навпаки, вся система освіти підбудовується під потреби і можливості конкретної дитини. Батьки, у яких виникли питання, труднощі в вихованні дітей, можуть отримати своєчасну консультативну допомогу спеціалістів    з усіх питань розвитку дитини. В закладі   постійно   працює міський консультативний пункт, до якого залучені найбільш досвідчені спеціалісти з питань дошкільної освіти.

Робота дитячого садка у сфері корекційного розвитку дошкільника  базується на 30-річному досвіді роботи закладу в цій сфері, на новітніх методиках з усього світу, на вищій педагогічній освіті  відповідного профілю спеціалістів – логопедів, вчителів-дефектологів, психолога, вихователів, музичного керівника, а найголовніше – на відповідальності за їх майбутнє.

Закаблучна В.Ю., вихователь-методист